Sjöbergs släktfoton

Nanny  Greger  Bojan  Dagmar  Gottfrid  Sjöberg
Plats hemma vid Huftaträsket 
 Kolmila i Blattnicksele
Mina och Johannes Forsgren Rågoliden  ute på en biltur
Fätglagt
Syster    Vilvi   Hervor  i  Blattnicksele
Blattnicksele skola i bakgrunden
Gottfrid Sjöberg ca: 1952 med Kalle och Filip i höskrinda
Gottfrid Sjöberg och Karl Gerhard Sjöberg
Gottfrid Sjöbergs ladugård och lillstuga i bakgrunden
Färglagt
Skolfest 1942 minns Georg Sjöberg troligen i Sorsele
Färglagt
Badande barn i huftaträsket ca: 1935-36
Från vänster Dagmar Sjöberg, Greger Sjöberg, Kjell Sjögren, Serudia Sjöberg ,Harriet Rönnholm,Rut Fredriksson(Sjöberg), Georg Sjöberg, Ingeborg ”Bojan” Brännlund  (Sjöberg), Hildur Sjöberg ,Sten Ejnar Sjöberg.​
Dagmar ,Greger Rut ,Georg,Bojan,Sten-Ejnar var syskon,Hildur och Serudia var fastrar till dom ,Kjell var kusin .
Färglagt

Copyright Stefan Danielsson