Fiske 2007

Valter med Canadaröding 8,5 kilo
 Lungt och fint på sjön

Copyright Stefan danielsson