Fiske 2014

Jokksbäcken båda 5,5 kg

Umeälven  Klippens fiskevårdsområde

Jokksbäcken

Vindelälven i Blattnicksele

Hösten Göutan