Fredrik Grensmans flygfoton över Blattnicksele år 2000

 

K G Sjöberg
Ikorrvallbacken
Fjellströms
Renmansgården
Renmansgården

Copyright Stefan Danielsson