Gamla vykort från Blattnicksele

 

 

Detta kort är taget ungefär där vintervägen är och mot campingen  Astrid Fjellströms kort

 


Inskickat av Simon Edvardsson


Detta vykort var postgånget 1986


Shell


Första konsum i Blattnicksele


Blattnicksele konsumtionsförening samma hus som ovan det stod mitt emot Strandvägen 17

där Per Olof Fredriksson och Margareta Löfdahl  bor detta vykort var postgånget 1935


Avabron Tyralds Jonsson och Violas i bakgrunden det var en skoaffär i huset hos Tyrald


 

Detta kortet är från 1986 Foto Lars Långström


Strandvägen mot Sorsele troligen 1954

​Har du något gammalt vykort med anknytning till Blattnicksele eller andra närliggande

ställen skicka gärna till mig

stefan@blattnicksele.com