<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Brittas foto

 

Kusin Britta Morbergs bilder

Erik Albert 1906-1914

Död i Härnösand gick på dövskola där

 

Mormor Alma 80 år

 

 

Dagmar

Dagmar

 

Lilly

 

Morfar Erik och mormor Alma

barnen ?

Han längst fram kan vara en bror till Alma från Rönäs

 

Vet ej vad barnen heter

 

Knut och Nils August och Ejnar From