<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> stomfeltsbilder

 

Foto Lars Åke Stomfelt

 

Fotografering på trappen

 

 

Morfar och Mormors

Alla familjevis