<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Klasskort

Klasskort från Blattnicksele skola

Klass 1 1963-64

Från vänster

Carina Sjöberg, Maria Stenlund, Katarina Brännlund, Lärare Iris Stenberg, Lili Johansson, Eivor Viberg, Sture Nilsson

Klass 3 1965 - 66

Klass 3/4 1966-67

Klass 5 1967-68

Klass 6 1968-69

Korten nedanför är från Vindelälvssolan i Sorsele

Klass 7 1969-70 Vindelälvsskolan

Klass 9 1971-72 Vindelälvsskolan