<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> doris

 

 

Bilder som Ture Ferry tagit 31/3 - 7/4 1946 i Klippen

det är Doris Dalins fotoalbum

Lars Åke Stomfelt har fotograferat av dessa bilder

 

 

 

 

 

>> Tillbaka <<