<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Gamla vykort

 

 

Gamla vykort från Klippen och där omkring

 

 

vykort-fraan-1954.jpg

Detta vykort är sänt 1954 från Gustav Larsson till Margit Sonning i Klippen /Hemavan

Det är Hasse Olofsson på bilden

Hör av er om ni har något gammalt vykort

stefan@blattnicksele.com