Semester hela älgjakten börjar om i oktober

Om det är något akut så prova ringa

Elinstallationer

Jag håller på att sluta med elinstallationerna Jag utför endast enklare elinstallationer

Service Janfire

Jag fixar din Janfire pelletsbrännare Jag brukar ha reservdelar klicka på bilden

Hemsidor

Jag tillverkar även hemsidor.Om du behöver en hemsida så hör av dig

Om du vill kontakta mig fyll i formuläret och skicka.