Vojtjajaure Kapell

Tärna socken

Några bilder tagna under 2009 av Stefan Danielsson